UNRPP

SET - 2 มุมมอง ทั้งขึ้นและลง

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
มุมมองที่ 1
แบบนี้ถ้าไม่หลุดตรง C ที่ 1544 จะขึ้นไปทดสอบแนว trend line แถว 1630-40 ได้

มุมมองที่ 2
คือหลุด 1544 ลงไปแถว 1520 เป็นอย่างน้อย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ