WaveRiders

SET, Rebound

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
SET index , กำลัง rebound กลับขึ้นมา
ถ้าสามารถ Break out Trend line ได้ จะมีโอกาส ขึ้นมาได้ 2 ระดับ ตามภาพ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ