nattaponvespa

set 29-30/6/63

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
กรอบเซตมีสัญญานซื้อ cci -94.22 น่าจะลงต่อ อยู่ในกรอบ 1313 - 1351
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ