Nungz

zone set

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
set ได้ลงมา 1 ช่วงตัว ของ ฐานกรอบด้านบน ถึงจุดนี้น่าจะมีการพักฐาน รีบาว กลับขึ้นไปได้บ้าง แต่การรีบาวครั้งนี้ ไม่แน่ใจขึ้นไปได้แค่ไหน แต่ยังระมัดระวังมากๆอยู่ดี เพราะยังอยู่ในขาลง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ