PacharaTantaragron

ปิดครึ่งวัน อัพเดท SET หน่อย

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 65
1
ถ้า end of day หลุด 1556 ก็ตามนั้นอยู่ฝั่งเด้งช็อต
รูปแบบตอนนี้ดูออกเป็น flat a b c ติดอยู่ที่ fibo 80%
หลุด 80 ก็ลงไปที่ 100 % อยู่ที่รูปแบบเป็น Flat แบบไหน

การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง