Nungz

set ถึงแนวรับ

SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 27
1
ใครเล่น tfex สามารถเล่นสวน L ได้ stop ที่ lowเดิม 1049 ค่อนข้างน่าเสี่ยง แต่แนวโน้วยังเป็นขาลง เฉพาะฉะนั้นเล่นสวนควรเล่นจำนวนน้อยๆ ก่อน

ความคิดเห็น