Nungz

set ถึงแนวรับ

SET:SET   SET INDEX
ใครเล่น tfex สามารถเล่นสวน L ได้ stop ที่ lowเดิม 1049 ค่อนข้างน่าเสี่ยง แต่แนวโน้วยังเป็นขาลง เฉพาะฉะนั้นเล่นสวนควรเล่นจำนวนน้อยๆ ก่อน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ