AlexB1337

SET Index กำลังกลับตัว

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
SET
ราคาได้ทะลุแนวต้านที่ 1551.26
อินดิเคเตอร์ ExpertToken Buy/Sell Signal ตอนนี้ราคาอยู่เหนือเมฆราคา เส้นแดงยังไม่ตัดเส้นเขียวขึ้น ราคาอยู่เหนือเส้นน้ำเงิน ซึ่งมันบ่งบอกถึงแนวโน้มของราคาที่กำลังจะกลับตัวสูงขึ้น
อินดิเคเตอร์ Ichimoku เส้น Tenkan Sen กำลังจะตัดกับเส้น Kijun Sen ขึ้น เส้น Chinkou Span อยู่เหนือเส้นราคา และราคาก็ขึ้นเข้าไปในเมฆ Kumo บ่งบอกถึงแนวโน้มที่ราคาจะขึ้น
นักเทรด หรือนักลงทุนอาจจะพิจารณาเปิด Position Buy

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ