Aunggul_K

มุมมองภาพ SET ทางเทคนิด03/01/2023

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
SET:SET สวัสดีปีใหม่ 2023 ทุกท่านครับ มุมมองภาพ SET ทางเทคนิด ล่าสุดทะลุกรอบสามเหลี่ยม ทำให้ Key แนวรับ สำคัญใหม่คือ 1672 หากยังยืนเหนือมอง ค่อยๆขึ้นไปทดสอบ 1712 ได้ครับ และหากตลาดพักรอบนี้มอง แนวรับ ที่ 1650 -1643 จุด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ