SET:SET   SET INDEX
SET index มีแนวโน้มที่จะทำ correction อีกขานึงตามแนว fibonacci level ที่ 78.6% เนื่องจากกลับไปทำ New High ไม่ได้ บริเวณ 1730 กลายเป็น double top และถ้าวัดเป้า correction ตาม double top จะลงมาเทสต์ที่ราวๆ 1616 แล้วน่าจะกลับตัวขึ้นไปเทสต์แนว trend line อีกที หรือในกรณีเลวร้าย อาจทำขาที่ลงลึกกว่าเดิมตามแนว fibo ที่ 127% ที่ 1546 แล้วน่าจะกลับตัวขาขึ้นรอบใหม่ รอบใหญ่ต่อไป
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ