Aunggul_K

มุมมองมอง SET 290/05/2023

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
SET 😎 มุมมองมอง SET ทางเทคนิค วันนี้มอง เล่นในแดนบวก แนวต้านระยะสั้น 1540 และ 1555 จุดครับ ให้น้ำหนักเป็นเส้นสีเขียวครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ