HumanGraphy

SET : False Breakout & Rebound

HumanGraphy Pro+ Updated   
SET:SET   SET INDEX
SET : ราคาลงทดสอบแนว false Breakout แล้วเด้งกลับ => โอกาส Rebound ไปกรอบเทรน
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร: ชัดเจนแล้ว ว่ากรอบเทรนลงใหญ่ ไม่ให้ผ่าน