hoonruntrend

sell in may รอบนี้จะมีอีกหรือไม่

SET:SET   SET INDEX
sell in may วัดสถิติ ถึงปี 2007
เดือน พ.ค. 13 ครั้ง
ปรากฏว่า เดือน พ.ค.ขึ้นเพียง 4ครั้ง
ลง 9 ครั้ง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ