hoonruntrend

sell in may รอบนี้จะมีอีกหรือไม่

SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 121
5
sell in may วัดสถิติ ถึงปี 2007
เดือน พ.ค. 13 ครั้ง
ปรากฏว่า เดือน พ.ค.ขึ้นเพียง 4ครั้ง
ลง 9 ครั้ง