Thatchai789

set 60 นาที

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
ขาCน่าจะทำเวฟ5และน่าจะใกล้จบแล้ว ถ้าเด้งตอนนี้มองแนวต้านแถวกรอบที่ตีเอาไว้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ