NutaponKo

set เด้ง

SET:SET   SET INDEX
พรุ่งนี้น่าจะปิดแก้ป เบรคขึ้นไปก่อน แล้วย่อในวันศุกร์ ถ้าย่อไม่หลุด 1246.63 ก็ยกอย่างสวยงาม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ