Nungz

set ความเป็นไปได้ อีกรูปแบบ ตอนนี้เราอยู่ w4

SET:SET   SET INDEX
ข้อดีของการจะ ซื้อ ณจุดนี้คือ stop loss ใกล้ เป้าหมาย น่าจะไปไกล ความเสี่ยงต่ำ
ความคิดเห็น: ถ้า set ต่ำกว่า 1714 เป็นอันว่า จบขาขึ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ