PacharaTantaragron

SET

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
SET:SET
Wave -1 Extension คือ คลื่นที่ 1 ยาวที่สุด
ตอนนี้ยืนยันการจบ Wave-4 แล้ว

Wave -5 ของ 1st Extension ความยาวของคลื่น 5
จะเร็วและแรงแต่ จะสั้นมาก สั้นที่สุดใน 5 คลื่นนี้โดย
เป็นสัดส่วน 61.8% ของคลื่น 3 ของ 1st Extension

***วัดเป้าแบบฟันธง 1972 บวกลบ 5 จุด
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: เจอต้านแรก 61.8% ใจสู้รึเปล่าไหวไหมบอกมา
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
ความคิดเห็น:

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ