PacharaTantaragron

Elliott wave revolution อัพเดท SET INDEX ที่นับคลื่นไว้ 19/4/64

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
SET INDEX จะครบสองปีแล้วจากที่นับคลื่นเอาไว้เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ตลาดเริ่มจะเฉลยออกมาว่าถ้าราคาต่ำกว่า 1500 คลื่นบีใหญ่สีม่วงจะถูกเช็คการจบ รูปแบบการ Correction ทั้งหมดผมมองว่าเป็น Flat เอาแค่ Normal flat เป้าราคาก็จะอยู่ 100% of wave-a ประมาณแปดร้อยจุด แต่คลื่นซีก็อาจจะ Failure ได้เพราะว่าคลื่นซีของ Flat สั้นที่สุดก็คือ 38.2% of wave-a แต่โอกาสน้อยมากมาก เพราะฉะนั้นเดือนหน้าตลาดหุ้นก็อาจจะเป็น Sell in may and go away


SET INDEX ที่นับคลื่นไว้ 19/4/64


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ