SET:SET   SET INDEX
จบวันนี้ด้วยการ -45 จุดเด้งกลับไปเหลือ -7.6 จุด
กราฟในวันหลุด EMA200 และเส้นแนวเทรนด์ไลน์
ลงไปเทสแนว Fibo 1580 จากนั้นเด้งกลับตัวทันที กลับมาปิดใกล้ที่ 1620
สถาณการณ์แท่งเทียนวันนี้ Bullish pin bar ต้องรอลุ้นต่อว่าจะกลับมาเป็น รูปแบบ Hammer ได้หรือไม่ในวันต่อๆไป
ถ้ากลับมายืนได้ อาจจะเป็นจุดซื้อกลับในหุ้นพื้นฐานดีๆ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ