SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 59
1
แนวโน้ม set กำลังปรับขึ้น แท่งยืนบนเส้น 70% ของฟิโบ ขึ้นไปทดสอบ 1400
แนวต้านแรก อยู่ที่ 1390
แนวรับสุดท้าย อยู่ที่ 1353
แท่งเทียนน่าจะวิ่งอยู่ใน ช่วง 1368- 1380