SET:SET   SET INDEX
แนวโน้ม set กำลังปรับขึ้น แท่งยืนบนเส้น 70% ของฟิโบ ขึ้นไปทดสอบ 1400
แนวต้านแรก อยู่ที่ 1390
แนวรับสุดท้าย อยู่ที่ 1353
แท่งเทียนน่าจะวิ่งอยู่ใน ช่วง 1368- 1380
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ