Investor_T

อยากให้มันย่อ

SET:SET   SET INDEX
ทรงภาพใหญ่มองเป็นขาขึ้น แต่ผมขอเป็นกองแช่งให้มันย่อลงเยอะๆก่อนขึ้นต่อ(อยากได้ของถูก) 55555555555+
ถ้าได้โซน 1325-1375 ก็พอใช้ 1200-1250 ก็จะดี 850-950 จะดีกว่า(เริ่มยากละ) 650-750 จะโคตรดี!(แต่คงยาก)

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ