UNRPP

SET Index - ทิศทางเพื่อขึ้นไปข้างบน

เพิ่มขึ้น
UNRPP Mod Updated   
SET:SET   SET INDEX
ตอนนี้เราอยู่บนแนวรับยอดของปี 1994
เป็น range ที่อยู่เหนือ 1520
ถ้าหากยืนได้ เราคงจะเห็น SET ขึ้นไปที่ 2.618 fib
แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวจากกราฟเดือน

หาก SET ทำ correction ตามนี้ เราอาจเห็น SET ลงมาทำ low เล็กๆอีก 1 โลก่อนที่จะขึ้น
รอ PA confirm ครับ
ความคิดเห็น: คิดว่ามีสิทธิ์จบแถวนี้ ถ้า
w - เป็น 3 wave a-b-c
และ y เป็น 5 wave
เมื่อวัดด้วย fibo extension จาก 1-3 ไปที่ 4 จะได้เวฟ 5 จบแถว 152x พอดี

ใน TF 4H ก็เริ่มจะนิ่งๆแล้ว

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ