SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 57
2
เซตในรอบนี้ อยู่เหนือเส้นแนวรับสำคัญที่ 1306
โดยที่แรงขายยังคงมี และแรงซื้อไม่ค่อยเคลื่อนไหวมาก
น่าจะขยับอยู่ในกรอบ 1294 - 1333
โดยที่จะมีกรอบสำคัญ 1311 - 1322

ความคิดเห็น