SET:SET   SET INDEX
เซตในรอบนี้ อยู่เหนือเส้นแนวรับสำคัญที่ 1306
โดยที่แรงขายยังคงมี และแรงซื้อไม่ค่อยเคลื่อนไหวมาก
น่าจะขยับอยู่ในกรอบ 1294 - 1333
โดยที่จะมีกรอบสำคัญ 1311 - 1322
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ