hernfatak

SET : ไปต่อหรือรอก่อน

SET:SET   SET INDEX
1. ณ (1455จุด) กราฟ Day ราคาทดสอบเส้น EMA50 | กราฟ 2ชั่วโมง ราคาทดสอบ EMA200
- ราคาเลือกที่จะยังไม่หลุดลงไป เนื่องจาก
2. กราฟ 30 นาที RSI ทำ Divergence + MACD ตัดขึ้น (1465) ทำให้ รีบาวน์ขึ้นมาจนถึงที่ RSI 70 (1480 จุด)
- รีบาวน์มาแล้วจะลงหรือขึ้นต่อ
3.1 หาก กราฟ 30 นาที ราคากลับไปยืนเหนือเส้น200ได้จะทำให้ภาพรวมในทิศทางขึ้นชัดมาก
3.2 หาก กราฟ 30 นาที ไม่สามารถทำแบบข้อ3.1ได้ และ MACD เลือกที่จะตัดลง ถือว่าเป็นการจบการรีบาวน์ คงต้องกลับมาลุ้นที่แนวรับ ในข้อ1. (EMA50 Day) ต่อไป

มุมมองส่วนตัวเลือกทางขึ้นโดยให้ข้อสังเกตว่าแนวโน้มในกราฟเดย์และวีคยังอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ