Heichou

SET ลงต่อ

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
ปัจจุบัน set เป็นเทรนขาลง มีแนวโน้มเป็นสถานะคลื่น 3 เนื่องจากมี breakaway gap อ้างอิง
มีสัญญาณรีบาวน์สั้นๆ จาก cci แต่เป็นการรีบาวเพื่อลงต่อ
ยังไม่ควรแทงสวน ควรหาจังหวะในการ put หรือ short มากกว่า

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ