Overt_Forex

SET Bearish TD sequential Reinforcement, 9-13-9

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
SHORT SET
1. Completed Bearish TD sequential Reinforcement, 9-13-9
2. Form Reversal Island Pattern
3. Broken down the Trendline with Gap
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ