WaveRiders

SET index

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
SET index อาการน่าเป็นห่วงมาก
ไม่ควรหลุดแนว 1600-1590 จุด เพราะจะเป็นสัญญาณเริ่ม Bear market อย่างเต็มตัว

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ