nattaponvespa

set 14/7/63

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
จะวิ่งอยู่ในกรอบ 1339 - 1349
สัญญาน ชี้ลดลง ถ้าไม่มีแรงกระตุ้น จะลงที่ 1330
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ