nattaponvespa

set13-17/7/63

SET:SET   SET INDEX
เช้าวันจันทร์ เซตน่าจะวิ่งขึ้นรับข่าวดีเรื่องวัคซีนโควิด
แต่น่าจะอยู่ในกรอบล่าง ในช่วง 1351-1366
สัญญาน RSI อยู่ในแนวกลาง
หากขยับขึ้นเป็นแนวบวก น่าจะขึ้นไปอยู่ในช่วง 1373
หากขยับลงในแนวลบ น่าจะลดลงไปอยู่ในช่วง 1343
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ