Aunggul_K

มุมองSET ทางเทคนิค 18/01/2023

SET:SET   SET INDEX
SET:SET คาด SET ซึมลงในช่วงก่อนวันหยุดยาวของศูนย์กลางทางการเงินภูมิภาคฉุดแรงซื้อต่างชาติแผ่วลงช่วงสั้น เหมือนทุกปี มองแนวรับ แรก 1660 ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ