Aunggul_K

รีวิวภาพมุมมอง SET ทางเทคนิค19/12/2022

SET:SET   SET INDEX
SET:SET 😎 รีวิวภาพมุมมอง SET ทางเทคนิค19/12/2022 แนวรับ 1610 ยังคงรับอยู่วันนี้มองเล่นแคบออกข้างต่อ หากยังไม่หลุดมีโอกาศกลับขึ้นไปทดสอบ 1630 ได้ใน1-2 วันแต่ยังคงเล่นอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมใหญ่เหมือนเดิมครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ