joeiji

คาดว่าsetจะปรับตัวในรูปแบบTriangleก่อนไปต่อ

SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 21
2
คาดว่าSETจะปรับตัวเป็นรูปแบบTriangleเพื่อขึ้นไปต่อตามแนวโน้มหลัก