Investor_T

เอาไงต่อดีครับปู่?

Investor_T Updated   
SET:SET   SET INDEX
ถ้าไม่หลุดโซน 1186
และยืนเหนือ 1238 ได้
สถานีต่อไปก็ 1294

************แต่ถ้าหลุด 1186 ก็ถอยมาตั้งหลัก หาจังหวะใหม่
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร: ชน 1294 แล้ว ฮูเร่!

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ