Nungz

set เมื่อวานตอนเช้ากับตอนบ่าย ต่างกันสุดๆ

SET:SET   SET INDEX
เมื่อวานเปิดตลาดตอนเช้า bullish สุดๆๆ ตกบ่าย bearlish สุดๆ

ถ้าวันนี้ set ต่ำกว่า 1600-1603 จะค่อนข้างดูแย่มาก ต้องกลับมาเล่นฝั่ง S จะดีที่สุด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ