Aunggul_K

รีวิวภาพ SET ทางเทคนิค 28/12/2022

SET:SET   SET INDEX
SET:SET รีวิวภาพ SET ทางเทคนิค บวกกลับขึ้นมาง 2 วันติดรับข่าวเปิดประเทศของจีน ในช่วงวันที่ 8 มกราคม 2023 ปัจจุบันขึ้นมาทดสอบแนวต้าน ในกรอบ สามเหลี่ยมที่ชนแล้วยุบทุกรอบ วันนี้มาลุ่นต่อว่าจะทะลุได้ไหม มุมมองให้น้ำหนักการพักตัวลงมาสะสมกำลังก่อนมากว่าที่จะทะลุไปเลยในวันนี้ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ