SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 163
4
หลังจากรับข่าวพบผู้ติดเชื้อโควิด จากที่ไม่ค่อยขยับ
ก็ลงมาปิดที่ 1308
รับข่าวพบแค่ซากเชื้อ ซึ่งยังไม่มีการประกาศอย่างทางการ วันนี้ น่าจะอยู่ในกรอบกว้าง 1281 - 1326 กรอบแคบๆ 1293 - 1317

ความคิดเห็น

เขียวเหลืองแดงข้างล่างตั้งค่ายังไงหรอคะ
ตอบกลับ
@KayGood, *** Default Settings
RSIBase0 = 50
RSIPeriod0 = 50
RSIBase1 = 30
RSIPeriod1 = 40
RSIBanker = 1.5
RSIRetailer = 0.7

*** Sensitive Settings
RSIBase0 = 30
RSIPeriod0 = 20
RSIBase1 = 10
RSIPeriod1 = 20
RSIBanker = 0.4
RSIRetailer = 0.4
ตอบกลับ