NutaponKo

เลือกทาง

SET:SET   SET INDEX
ถ้ายก ก็ไปเทสแนวต้านปิดแก้ป
ถ้าหลุดก็ลงมาแนวรับที่ตีไว้

ใจอยากให้เด้งแต่ทรงมันอยากออกข้าง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ