SET:SET   SET INDEX
มีสัญญานปรับตัว
แนวต้านจะอยู่ที่แนว 1337 ถ้าขึ้นไปถึงน่าจะมีการขาย
แนวรับยังอยุ่ในกรอบการปิด 1331
หากมีสัญญานการขาย จะลงมาในแนว 1323-1308
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ