SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 60
2
มีสัญญานปรับตัว
แนวต้านจะอยู่ที่แนว 1337 ถ้าขึ้นไปถึงน่าจะมีการขาย
แนวรับยังอยุ่ในกรอบการปิด 1331
หากมีสัญญานการขาย จะลงมาในแนว 1323-1308