SET:SET   SET INDEX
กราฟเซต น่าจะมีกรอบ อยู่ในแนว 1281 -1301
จากที่มีการลดลงมาในเส้นแนวรับที่ 1292
อาจจะมีการขึ้นไป
และมีเส้นแนวรับอีกจุดหนึ่งที่ 1237
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ