SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 281
2
กราฟเซต น่าจะมีกรอบ อยู่ในแนว 1281 -1301
จากที่มีการลดลงมาในเส้นแนวรับที่ 1292
อาจจะมีการขึ้นไป
และมีเส้นแนวรับอีกจุดหนึ่งที่ 1237