Susaku6

SET ในช่วงสัปดาห์นี้

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 92
3
ลองทดสอบสมมติฐานโดยการเอา RSI ผสมกับ Wave 5 waves และ ema 100, 15 แนวรับแนวต้าน ผสมกัน
ที่คิดไว้คือ set กำลัง form ตัวลูกที่ 5 โดยแนวต้านสูงสุดที่ไปได้คือ1330 เท่านั้น จากนั้น set จะลงกลับมาหาแนวรับที่ 1299 เช่นเดิม
ซึ่งหลังจาก wave ที่ 5 จบตอนที่ แตะแนวรับ 1299 แล้ว ถ้าหลุด
สัปดาห์ถัดไปคือ set ไปแตะแนวรับ 1275 ของจริงครับ

ความคิดเห็น