Nuttapol2022

SET ในช่วงสัปดาห์นี้

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
ลองทดสอบสมมติฐานโดยการเอา RSI ผสมกับ Wave 5 waves และ ema 100, 15 แนวรับแนวต้าน ผสมกัน
ที่คิดไว้คือ set กำลัง form ตัวลูกที่ 5 โดยแนวต้านสูงสุดที่ไปได้คือ1330 เท่านั้น จากนั้น set จะลงกลับมาหาแนวรับที่ 1299 เช่นเดิม
ซึ่งหลังจาก wave ที่ 5 จบตอนที่ แตะแนวรับ 1299 แล้ว ถ้าหลุด
สัปดาห์ถัดไปคือ set ไปแตะแนวรับ 1275 ของจริงครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ