jokenakrub7

รื้อคลื่นและรอเบรค trend line

SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 135
2
จะรอ long เนื่องจากกำลังทำขาย่อตัว b ของ 3 รอจบ และเด้งกลับพร้อมเบรค trend line และยืนอยู่จะวิ่งแรงทำขา c ของ 3

ความคิดเห็น