noon4343

SET (week)

SET:SET   SET INDEX

week
- เป็นสัญญาณที่พอลุ้นให้ดีได้ คือการที่ set ขึ้นมาปิดแท่ง
- sto rsi ลงมา oversold แต่ราคาสามารถยก low ขึ้นได้
- หากขึ้นไปก็จะมีแนวต้านบริเวณ 1845.55 ที่ต้องลุ้นๆหน่อยเพราะเป็น high เก่าอยู่ด้วย
- หากลงก็จะมีแนวรับบริเวณ 1460-1420 หากทะลุลงไปอีกก็จะมีโซนแข็งๆบริเวณ 1220

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ