Investor_T

ปิด GAP เลยมั้ยปู่?

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
ถ้ายืน 1294 ได้ ก็เจอกันที่ 1360

แต่ถ้าย่อก่อนขึ้น ขออย่าให้หลุด 1238 กราฟจะได้ไม่เสียทรง


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ