KittipongKeana1ce1c7629d54c54

SET ไม่หลุด 1200 ก็ไม่ลง

SET:SET   SET INDEX
SET ไม่หลุด 1200 ก็ไม่ลง
ต้องยืนเหนือ 1300 ถ้าไม่อยากเห็น New low ที่ต่ำกว่า 970
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร: 1400 เข้าเป้าแล้ว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ