Alsava_Nego

ได้เริก บวงสรวง องค์ FarLo

SET:SET   SET INDEX
องค์ Far Lo จะเข้าไทย กราฟชีวิตได้เริดพุ่งทะยานดัชนี ดาวEath.

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ