Nungz

set False Bake ?เป็นไปได้สูงว่า วันนี จะกลับมาเล่นขาขึ้นแรงๆ

SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 51
0
วันนี้ set มีการกลับตัว หลังจากหลุด 1300 ลงไป แล้วทำแท่งกลับตัว ทำให้เกิด Fale Break