Nungz

set แนวโน้ม ยังลงต่อเนื่อง

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
ที่ผ่านมา ก็ s tfex มาตลอดทาง เริ่มมามองว่า แนวรับ set น่าจะอยู่ประมาณตรงไหน เบื้องต้นอาจจะมองแถวๆๆ 1260-1270 ในกรอบ channel

โชคดีกับการลงทุนนะครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ