Nungz

set ระมัดระวังแถวนี้น่าจะมีการออกของทำกำไร

SET:SET   SET INDEX
มุมมองระยะยาวยัง มองขาลง ยังคงแนะนำให้ ขายออก่อน ถ้าไม่มี ณ จุดนี้ไม่ใช่จุดที่ควรซื้อหุ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ