NutaponKo

อยากให้ลากไปทดสอบต้าน

SET:SET   SET INDEX
ทรงกราฟอยากให้ไปปิดแก้บด้านซ้ายมือ 1238.13 แต่ในระหว่างทางอาจมีออกข้างเพื่อไปแตะให้ถึง แล้วอาจจะทิ้งตัว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ