NutaponKo

อยากให้ลากไปทดสอบต้าน

SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 100
3
ทรงกราฟอยากให้ไปปิดแก้บด้านซ้ายมือ 1238.13 แต่ในระหว่างทางอาจมีออกข้างเพื่อไปแตะให้ถึง แล้วอาจจะทิ้งตัว

ความคิดเห็น