Nungz

set ลงมาเยอะควรหาหุ้นที่แข็งแกร่ง กว่าตลาด

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 75
0
cpf มีอาการทีบ่งบอกว่า เป็นหุ้นที่แข็งกว่า set น่าเข้าทยอยสะสม
แนวรับที่แข็ง 25 บาท
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: cpf ปัจจุบัน 29.75 ยังคงน่าถือ let profit run ต่อไป