Nungz

set ลงมาเยอะควรหาหุ้นที่แข็งแกร่ง กว่าตลาด

เพิ่มขึ้น
Nungz Pro+ Updated   
SET:SET   SET INDEX
cpf มีอาการทีบ่งบอกว่า เป็นหุ้นที่แข็งกว่า set น่าเข้าทยอยสะสม
แนวรับที่แข็ง 25 บาท
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: cpf ปัจจุบัน 29.75 ยังคงน่าถือ let profit run ต่อไป
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ