KittipongKeana1ce1c7629d54c54

SET แนวต้าน 1537,1550,1562 ห้ามหลุด 1517

SET:SET   SET INDEX
SET แนวต้าน 1537,1550,1562 ห้ามหลุด 1517
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ